STILTE

Stilte veroorlooft je om opmerkzaam én gelijkmoedig te zijn. Op elk moment. Het laat je de volheid ervaren van het heden. Experiëntieel. In geborgenheid. Op je matje. Zo kan je de werkelijkheid ontwaren zoals ze is. Zoals ze wérkelijk is. Niet zoals je droomt dat ze is. Of net niet is.

Stilte laat je anicca observeren. Het sacrale proces van vergankelijkheid. Het laat je diep in jezelf realiseren dat ❛ alles wat onderhevig is aan ontstaan, onderhevig is aan vergaan.❜ (1)

Stilte laat je het Ongeborene zien. Het Doodloze. Laat je gewaarworden dat alles één is. Met elkaar vervlochten. In samenhang met al het andere. Paticca samuppada.

In stilte reflecteert zich je oorspronkelijk gezicht. Je Boeddhanatuur. Puur. Spontaan. Wijs.

Zoek de stilte op.

________

(1): Dhammacakkappavattana Sutta