DE BOEDDHA IS GEEN GOD

In het boeddhisme wordt het geloof in een schepper-god radicaal afgewezen. Boeddhisme is een agnostische filosofie waarin de Boeddha gezien wordt als een historische figuur die tot ontwaken kwam en de mensheid leerde hoe dit zelf te realiseren.

Boeddhisme is een agnostische filosofie waarin de Boeddha gezien wordt als een historische figuur die tot ontwaken kwam en de mensheid leerde hoe dit zelf te realiseren.

De Boeddha wordt vereerd als een inspirerend Meester en een voorbeeld van spiritueel bewustzijn, maar wordt niet beschouwd als een god met bovennatuurlijke krachten of als de schepper van de wereld.

De Boeddha wordt beschouwd als een Mahapurisa—letterlijk: een uitzonderlijk Groot Mens. Maar hij blijft een ‘mens’. Elke ‘godheid’ is hem vreemd.

In de sutta’s heeft de Boeddha trouwens zelf, op verschillende plaatsen, geloochend dat hij een god was.

In de Tatiyananatitthiya Sutta, Udana VI.6, (1) zegt de Boeddha:

❛ De mensheid is gehecht aan het geloof dat het ‘ik’ de schepper is. Of aan het geloof dat een ‘ander’ de schepper is. Wie de dwaling hiervan niet begrijpt, ziet de pijl niet. Maar wie deze pijl gezien en uitgetrokken heeft, begrijpt dat het ‘ik’ niet de schepper is. Evenmin als een ‘ander’ de schepper is. De mensheid is bezeten van hoogmoed, geketend door verwaandheid, vastgeklonken in eigendunk. Door arrogant opinies te ventileren kan de mensheid saṃsāra niet overstijgen! ❜

_________

(1): mijn rechtstreekse vertaling van de 80 vroeg-boeddhistische Udana Sutta’s vanuit het Pali naar het Nederlands kan je gratis downloaden door het aanklikken van deze link: https://yatha-bhuta.com/udana/