DHAMMA-ZAADJES — DEEL III

Dit boek is een bloemlezing van korte teksten over Dhamma—de Leer van de Boeddha—die dagelijks naar de leden van Ehipassiko, het Boeddhistische Centrum van Antwerpen-Mechelen ©, worden toegestuurd. Deze Sangha houdt niet van structuren. Noch van hokjesdenken. Structuren en sektarisme staan immers in schril contrast met datgene wat de Boeddha voor ogen had.

Door deze teksten vrij en open ter beschikking te stellen beoogt de samensteller van dit boek om de Dhamma dichter bij de beoefenaar en de belangstellende lezer te brengen. Door het opwekken van een observatie of een reflectie over de werkelijkheid zoals ze is. Wérkelijk is. Yatha-bhuta.

Deze Dhamma-zaadjes kunnen van alles zijn: een citaat van de Boeddha of van een boeddhistische leermeester, een gedichtje, een haiku, een uitleg over een uitspraak van de Boeddha. Of de betekenis, respectievelijk de etymologische verklaring, van een Pali-woord. Laat staan een spontane, plótse Dhamma-ontboezeming van een kalyanamitta.

Onderken zélf met groeiende nieuwsgierigheid en penetrerende opmerkzaamheid de onderliggende waarheid die zich in deze woorden en concepten verschuilt. Want elke stap die je zélf zet, maakt alles duidelijker. Geschikter. Maakbaarder. Verstaanbaarder.

Je kan het boek Dhamma-Zaadjes — Deel III gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te klikken.