WOORDEN VAN WIJSHEID

Nadat ik mijn minutieuze woord-voor-woord vertaling uit het Pali van de Dhammapada beëindigd had, geannoteerd en uitvoerig van commentaar voorzien, was een boek van 628 bladzijden het finale residu

Tóch bleef ik met een unheimlich gevoel achter. 

Ik vroeg me af of ik, door mijn uitgebreide analyse en interpretatie, de oorspronkelijke ‘ziel’ niet uit de Dhammapada had ontvreemd. Of ik niet voor méér duisternis dan voor licht had gezorgd. 

Twijfel is een slechte heelmeester. Volgens de Boeddha vormt twijfel één van de vijf hindernissen (panca nivarana) die onze spirituele ontwikkeling ernstig belemmeren. 

Daarom doe ik, met dit boek, restitutie. 

Ik geef aan de rechtmatige eigenaar terug wat ik spontaan en ongevraagd ‘ontleend’ heb. Ik laat de Meester alléén spreken: woorden van wijsheid als substraat. Zónder exegese. 

Zo ontwaart de lezer op de meest experiëntiele manier, door de directe confrontatie met de uitspraken van de Sambuddha, de werkelijkheid zoals ze wezenlijk is—yatha bhuta— en kan hij/zij op deze wijze zijn/haar Zelfrealisatie tot stand brengen. 

Aldus wordt de yogi zijn eigen eiland, zijn eigen toevlucht, met niemand anders als zijn toevlucht, met de Dhamma als zijn eiland, met de Dhamma als zijn toevlucht, met geen andere toevlucht’. 

Zo beloopt de beoefenaar aandachtig zijn persoonlijk pad van spontane ervaringen, zingt zijn meest intieme lied—innerlijk vredig en bevrijd—en vervliedt spontaan, ‘ontraceerbaar als de vlucht van vogels in de lucht’, tot zijn oorspronkelijke staat. 

Dit oorspronkelijke gezicht is zijn natuurlijke aard. Zijn ongeconditioneerde dimensie. De onbezoedelde werkelijkheid. De realiteit zonder dualiteit. Hét Proces. Eenheidsbewustzijn. Het is de natuurwet, de kosmische wet. Dhamma. Deze weg zien en kennen—janami passami—is het bevrijdingspad van de Boeddha’s. 

Het is het pad van de ‘ontwaakten’, van de ‘uitgeblusten’, waar juist spreken, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht, juiste concentratie, juist begrip en juiste intenties spontaan tot ontwikkeling komen. 

Het is het Pad, niet als een te bereiken streefdoel, maar als de natuurlijke habitat van de bevrijde yogi. Het is de Leegte, de Ruimte, het Ongeborene, het Doodloze. 

Het is het pad van hen die hun natuurlijke staat hebben ontsloten—een baken zonder ‘ik’, zonder verlangen, zonder afkeer. 

Het is het Pad van Dhamma: woorden van wijsheid zonder exegese. 

Je kan het boek Woorden van Wijsheid gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.