VIPASSANA BHAVANA

Vipassana is een term die samengesteld is uit twee Pali-woorden, namelijk ‘vi’ en ‘passana’. 

Het Pali-woord ‘vi’ bezit diverse betekenissen, maar de grondrelevantie van het woord is: ‘op een speciale manier’; ‘op een bijzondere wijze’. Andere betekenissen van ‘vi’ zijn: ‘in’ en ‘door’. 

Het Pali-woord ‘passana’ betekent ‘zien’, of ‘verstaan’, of ‘begrijpen’. 

Zo wordt de letterlijke betekenis van ‘vipassana’ stilaan duidelijk: ‘iets zien of begrijpen op een speciale manier’; ‘iets verstaan met een klare, juiste blik’. 

In het woord bhavana ontwaren we de wortel ‘bh’ en het woord ‘bhava’. Beide Pali-woorden duiden op ‘worden’, ‘ontstaan’, ‘tot ontstaan komen’. 

Bhavana betekent aldus: ‘spiritueel tot wording komen’. 

Vipassana bhavana wordt dan: ‘het verwerven van spiritueel inzicht in de werkelijkheid zoals ze ís; spiritueel inzicht verwerven van alles wat onderzocht wordt’. 

Vipassana is de ontwikkeling van het bewustzijn—de geest—met het finale doel om alle verschijnselen op een bijzondere wijze penetrerend te onderzoeken, zodat inzicht in de bestaande werkelijkheid wordt verkregen. 

Vipassana bhavana is inzichtmeditatie—de dingen zien zoals ze wérkelijk zijn. 

Je kan het boek Vipassana Bhavana gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.