DE PLAATS WAAR JE DE STROOM BETREEDT

… Richt je aandacht op je ademhaling. Volg de inkomende adem. De uitgaande adem. Ervaar de vreugde (P. piti) en het geluk (P. sukha) van je beoefening. Vestig je aandacht éénpuntig (P. ekaggata) én gelijkmoedig (P. upekkha). Tot je a.h.w. ‘ingesloten’ wordt door je meditatie-object. Geniet van de diepe meditatieve absorptie van de jhana’s. Maar hecht je er niet aan. En weet dat dit gelukzalige gevoel nooit tot definitieve bevrijding leidt.

De Boeddha in de Latukikopama-Sutta, Majjhima Nikaya 66: Dit niveau is niet genoeg. Geef het op. Overstijg het, zeg ik. Dit is niet het einddoel; deze meditatiestadia (de jhana’s) zijn énkel “een aangenaam verwijlen.”

Open daarom de poort van wijsheid: observeer je gedachten. Zie hoe ze ontstaan en vergaan. Ontstaan uit het niets. Vergaan in het niets. Efemeer. Futiel. Waardeloos. Zonder ook maar enige betekenis. Observeer dit proces van afhankelijk ontstaan. Ervaar paticca samuppada.

Constateer nu de spatie tussen twee gedachten. Zie hoe deze spatie groter en groter wordt. Dáár bevindt zich je oorspronkelijk gezicht. Je boeddhanatuur. Sabhava citta. (1) Ontwaar die ruimteloze ruimte (P. acala) (2), die weidsheid waar geen ‘ik’ meer bestaat (P. sakkaya-ditthi). Geen decor en decorum (P. silabbata-paramasa). Geen twijfel (P. vicikiccha).

Op dat moment zie je de de werkelijkheid zoals ze wérkelijk is. Onderken je met voortschrijdend inzicht waar het in het leven écht om gaat. Datgene wat er fundamenteel toe doet.

Dit penetrerend inzicht ontstaat plóts, spontaan, onverwachts, maar is zeer manifest en expliciet. Dit is de plaats waar je de stroom betreedt. Waar je een edele volgeling wordt. Een ariya-puggala.

Voor een uitgebreide bespreking verwijs ik naar mijn boek Sotapattimagga. Het Pad van de Stroombetreder. Dit boek kan je gratis downloaden via volgende link: https://yatha-bhuta.com/sotapattimagga/

_______

(1) sabhava citta: sabhava = de oorspronkelijke, intrinsieke natuur; citta = geest, bewustzijn, hart.

(2) acala: het permanente, het onwankelbare, het onwrikbare. Hier in de betekenis van ‘onwankelbare innerlijke vrede’. De term ‘acala sukha’ is synoniem voor nibbana.