SAMSARA EN NIBBANA

Samsara en nibbana spruiten voort uit dezelfde bron: de geest is de bedenker van beiden. We ‘worden’ (P. bhava) wat we denken. De geest is de basis van alles: zowel van illusie als van werkelijkheid. Enkel door de geest te zuiveren—d.i. door illusies als begoochelingen te herkennen én werkelijkheid als werkelijkheid—kunnen we tot innerlijke vrede komen. Dit is een persoonlijke taak. Niemand anders kan dit in je plaats doen. Atta hi attano natho. Jij—en jij alléén—bent je eigen beschermer.

Wanneer de yogi erin slaagt om de gedachten, indrukken, gevoelens, ideeën die opkomen te neutraliseren—d.i. door te beletten dat zijn geest er een verhaal of een drama van maakt—houdt hij zijn geest zuiver. Wil de beoefenaar zichzelf realiseren moet hij voorbij zijn gedachten gaan. Voorbij de geconditioneerde droomwereld van de vormen. Voorbij zijn onwetendheid. Voorbij zijn zelfgecreëerde verhalen en drama’s. Voorbij de ‘likes & dislikes’ van Facebook. Voorbij het ‘ik’. Voorbij rituelen. Voorbij twijfel. Voorbij perceptie. Voorbij bedevaarten. Voorbij pelgrimstochten.