ITIVUTTAKA

De Itivuttaka is een bijzonder boek. De Itivuttaka is een verzameling van 112 korte leerredes die door de Boeddha werden uitgesproken tijdens zijn verblijf in Kosambi. 

De Itivuttaka behoort zonder twijfel tot de oudste delen van de Pali-canon en is daardoor uiterst belangrijk voor wie geïnspireerd wordt door de oorspronkelijke leer. 

Itivuttaka betekent zoveel als: zo (P. iti) is het gezegd (P. vuttam). Al deze voordrachten beginnen steeds met dezelfde openingszin ‘Vuttanhetam bhagavata, vuttamarahatati me sutam’. Vrij vertaald komt deze tekst hierop neer: ‘Zo is het gezegd door de Bhagavat, door de Arahant. Zo heb ik het gehoord’. 

Uit de inleiding: “Wanneer we over Kosambi spreken, denken we meestal onmiddellijk aan de perikelen die de Boeddha ondervond met de monniken aldaar. Dit incident is uitvoerig beschreven in de leerredes en in de monastieke code. 

Het was immers op deze plaats dat de monniken ruzie kregen over een uiterst banale kwestie. Maar toen de Boeddha tussenbeide wilde komen, werd hij weggestuurd, waarna Hij de bekende woorden sprak: ❛ Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me ye ca tam upanayhanti veram tesam na sammati. Hij beledigde mij ! Hij sloeg me ! Hij overwon me en beroofde me ! Haat komt niet tot bedaren in wie zo verbitterd is. ❜ (Dhammapada, Gatha # 3) 

In schril contrast met het schrijnend onbetamelijk gedrag van de monniken, staat de waardigheid en de wijsheid van een simpel dienstmeisje met de naam Khujjuttara, en de koningin die zij diende. In feite leefden de koningin en haar gevolg als nonnen, die de leer van de Boeddha beoefenden binnen de gesloten muren van het paleis, alsof dit een klooster op zich was. 

De Itivuttaka is het verhaal van deze wijze vrouwen. Het hele verhaal zegt ook iets over de tijd waarin de Boeddha leefde. Het was een tijd waarin vrouwen een ondergeschikte rol speelden, maar de Boeddha onderrichtte en behandelde hen zoals zijn mannelijke leerlingen. En hij prees hun wijsheid. Het is uitsluitend aan deze wijze vrouwen te danken dat wij nu de Itivuttaka kunnen lezen en ervan kunnen leren. De korte, zeer scherpe leerredes geven immers een precies en juist beeld van de Leer. Maar ze verstrekken ons eveneens een beeld van de tijd waarin de Boeddha leefde: deze vrouwen hadden niets anders dan de teksten van de Itivuttaka als studiemateriaal. 

Wij beschikken over een enorme hoeveelheid teksten die aan de Boeddha worden toegeschreven. Wij lezen ze, bestuderen ze en discussiëren erover met elkaar. Maar deze vrouwen beschikten énkel over deze 112 korte leerredes. En toch begrepen ze met deze sutta’s de Leer en werden zo stroombetreders.”

Je kan het boek Itivuttaka gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te klikken.