CONDITIONERING GEBEURT NIET ZOMAAR

De Boeddha stelde in de Samyutta Nikaya,  7,1,9, dat ❛ wie zuivering nastreeft met uiterlijke middelen, niet gelouterd wordt.

De geest kan enkel gezuiverd worden door het direct, experiëntieel ervaren én aanvaarden van de werkelijkheid die zich élk moment aan je presenteert. En door systematisch te werken aan het herkennen en het verwijderen van élke conditionering. Laat je niet tot slaaf degraderen. Wees een volgeling van de Boeddha. Loop in Zijn spoor. Als een buddhankura—als een Boeddha-in-wording.

Conditionering gebeurt niet zomaar. Conditionering is absoluut niet vrijblijvend. Het is gewild. Conditionering draagt een weloverwogen doel in zich: het drijft de makke kudde in de richting die de machthebbers willen. Besef dat de finaliteit van een gedomesticeerde kudde de roemloosheid van het slachthuis is.

Bevrijd je daarom van elke conditionering. Ga de strijd onverpoosd en onversaagd aan. Oefen. Beoefen. Mediteer. Maak van jezelf een eiland waar de tsunami’s van verlangen, haat en onwetendheid geen vat op hebben. Jouw bevrijding is je hoogste prioriteit.