HET SCHIJNBAAR ONGERIJMDE

Vertrouw in het onmogelijke. In het schijnbaar onbereikbare. In het ongerijmde. Geloof erin. Beter: vertrouw erin. Saddha. Elk vrijmoedig gesprek opent vensters.

Zorg ervoor dat uit vergissingen van het verleden nieuwe dingen kunnen ontstaan. Heilzame dingen. Over de fouten uit het verleden kijken vergt moed. Maar laat het proces zien. Dhamma.

Spontaan vergaat de wereld elk moment. Maar wordt steeds opnieuw geboren. Wedergeboren. Met nieuwe kansen. Met ongekende opportuniteiten.

Besef elk moment dat je deel uitmaakt van dit proces. Van deze multitude aan kansen die voor het grijpen liggen.

Sloop de muren van het ‘ik’ en verwijder de onwetendheid van separaat-zijn. Snij de wortel van illusie af; de sluier van begoocheling. Mula maya. Verwijder zo de schrikdraad van verlangen en van afkeer. Het schijnbaar ongerijmde heeft geen bestaansgrond. Is een dwanggedachte. Een dogma.

Alles kan. Gelukkig maar. Als je dat zélf wilt. Als je er zélf aan bouwt. Beter: als je het ‘zélf’ weglaat.

De sangha is jouw werkplaats. Jouw persoonlijk laboratorium. Jouw eiland. Samen met de kalyanamitta’s maak je het ongerijmde wáár. In dít moment. Op élk moment. Ook al lijkt het onmogelijk, onbereikbaar, ongerijmd…

Elk moment gebeuren wonderen. Uit metta. Uit mededogen. Uit medevreugde. Uit gelijkmoedigheid. Als jij het toelaat.