WIJSHEID

Wijsheid vergt geen woorden. Wijsheid komt voort uit stilte. Niet uit het dualistische lawaai van je conceptuele denken.

Vanuit stilte ervaar je de ware natuur van de dingen. Het kennen, weten, zien van de ware aard van alle geconditioneerde verschijnselen. De ware aard as it is. Yatha-bhuta.

Wijsheid is het ervaren van het continu proces van ontstaan en vergaan in élk moment, van moment-tot-moment. Het opkomen en verdwijnen. Geboren worden en sterven. De vergankelijkheid van alle dingen zien en kennen (P. janami passami) én gelijkmoedig aanvaarden is wijsheid. 

Dit inzicht realiseren (P. paccakkha-nana) is het einde van lijden (P. dukkha).