RICHT JE BLIK OP BEVRIJDING UIT DUKKHA

De Boeddha in de Anguttara Nikaya: ❛ Net zoals de oceaan slechts één smaak heeft, de smaak van zout, zo heeft mijn Leer slechts één smaak: de smaak van bevrijding.

Theravada, Mahayana, Vajrayana en Navayana zijn niet aan elkaar tegengesteld. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. Dhamma laat zich niet opdelen in verscheidenheid. Elke dualiteit is een halsmisdrijf. Alles is één. Finaal wordt elke discrepantie die tussen de verschillende stromingen ‘zou’ bestaan, door een ervaren dhammanuvatti, op experiëntieel niveau, compleet uitgevlakt. 

Alle boeddhistische stromingen, tradities en lineages zijn slechts voertuigen (P. yana’s), hulpmiddelen (P. upaya’s) tot bevrijding. Maar ze zijn Dhamma niet. Loop dus niet in de sektarische val.

Richt je blik op bevrijding uit dukkha. Niet op subsidiaire kenmerken. Niet op interpretaties. Niet op structuren die op en rond deze interpretaties zijn gebouwd. En zeker niet op overkoepelende structuren die de spraakverwarring helemaal wollig en mistig maken en er hun schimmig bestaan op funderen.