OVERSTEKEN NAAR DE ANDERE OEVER

Stroombetreding en oversteken naar de Andere Oever is de belangrijkste verwezenlijking van een spiritueel beoefenaar in zijn leven.

Stroombetreding is geen eindpunt. Geen finaliteit. Het is de start van iets volledig nieuws. Het is een transformatie. Een mutatie.  Een geboorte. Een ’weder’-geboorte. Gotrabhu.  Een herschepping. Een nieuwe ‘wording’, die zich—contradictio in terminis—realiseert door de vernietiging van het ‘ik’.

Sotapatti is voor de dhammanuvatti zowel een wegwijzer, een keerpunt als een mijlpaal.

Het is een wegwijzer omdat het de dhammanuvatti de richting wijst waar hij/zij naartoe moet gaan. Zoals een vinger die naar de maan wijst, zo duidt sotapatti aan wat Dhamma in essentie inhoudt.

Het is een keerpunt omdat het de transformatie inhoudt van wereldling (P. puthujjana) tot edel persoon (P. ariya-puggala).

Het is een mijlpaal omdat het voor elke beoefenaar het startpunt van zijn zelfrealisatie (P. nibbana) markeert. Zelfrealisatie als het hoogst te bereiken doel in dit leven—de definitieve uitdoving (P. sitibhava) van onwetendheid, verlangen en haat.