BUDDHANKURA

Een buddhankura, letterlijk een ‘boeddha-kiem’, is een concept uit (vooral) het Mahayana dat verwijst naar het potentieel dat in alle wezens aanwezig is om verlichting te bereiken en een Boeddha te worden. Het woord ‘ankura’ betekent ‘kiem’ of ‘kiemplant’ in het Sanskriet, en ‘buddha’ verwijst naar iemand die volledige verlichting heeft bereikt. 

Volgens de Dhamma heeft elk levend wezen, ongeacht zijn of haar huidige staat van bewustzijn, het potentieel om tot ontwaken te komen. Dit potentieel wordt gezien als een soort zaadje dat kan groeien en tot volle bloei kan komen door middel van spirituele beoefening en inzicht. 

De metafoor van de buddhankura benadrukt daarom het belang van het ontwikkelen van positieve, heilzame kwaliteiten en het streven naar ontwaken in het dagelijks leven.

Paul Van hooydonck:

‘Wie het goede in zich draagt, ziet overal het goede. Wie het kwade in zich draagt, ziet overal het kwade. We zien de wereld niet zoals ie is. We zien de wereld zoals we zelf zijn.’