DUALITEIT

Dualiteit is de natuurlijke aard van de geest, namelijk de verschijnselen beschouwen als tegengestelden, als dichotomieën, van elkaar. Deze dualiteit zorgt ervoor dat we ‘onze’ zintuiglijke wereld kunnen ordenen, kunnen ‘zin’ geven. Daardoor beschouwen we onszelf als subject en de wereld als object.

Dualiteit is echter niet de ‘ware aard’ van de dingen. Dualiteit is slechts een begoocheling, een illusie. Het staat voor het verkeerdelijk beschouwen van de dualiteit als ‘echt’ en de eenheid van alles-met-alles als ‘onecht’. 

Dualiteit is een geconditioneerde denkfout. Miccha ditthi.

Wanneer je dualiteit afzweert, zal je tot innerlijke rust komen. Of anders verwoord: wanneer je boven de vormen (boven je lichaam) uitstijgt, d.i. één wordt met alles, zal je rust vinden.