GA NAAR DE ESSENTIE

De dhammanuvatti hoeft zich geen zorgen te maken over wat het zelf is. Dat is een schijnprobleem. Het volstaat dat hij/zij aandachtig observeert dat er geen zelf bestaat. En deze zelfloosheid (P. anatta) gelijkmoedig aanvaardt.