PRIVACYVERKLARING 

In deze privacyverklaring vind je welke persoonsgegevens YATHA-BHUTA verzamelt, verwerkt en gebruikt, maar vooral hoe wij op deze website jouw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens respecteren. Wij beseffen terdege dat jouw privacy veel te waardevol is om zomaar op het internet te grabbel te gooien.

Als algemene regel geldt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens met de grootste zorg voor uw privacy gebeurt. We houden ons strict aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en conformeren ons volledig met de richtlijnen van de AVG (EU 2016/679 en de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar YATHA-BHUTA. 

WIE VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

YATHA-BHUTA verwerkt zelf en exclusief jouw persoonsgegevens. Zonder tussenkomst van derden. En zonder dat derden er inzage van krijgen.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen door een mailtje naar info@yatha-bhuta.com. Op dit mailadres kan je eveneens terecht met opmerkingen en suggesties, evenals om jouw rechten uit te oefenen.

WANNEER VERZAMELEN EN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je één van onze dienstverleningen gebruikt, contact met ons opneemt of een algemene vraag aan ons stelt. We gebruiken jouw persoonsgegevens énkel en alléén in zoverre dat noodzakelijk is om de dienst die jij ons zélf en expliciet vraagt te kunnen verrichten. Discretie is voor ons geen ijdel begrip.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER JOU?

We verzamelen en verwerken uitsluitend gegevens die je identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon. Concreet betekent dit: jouw voor- en/of achternaam evenals jouw mailadres.

HOE VERZAMELEN EN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen enkel persoonlijke adresgegevens en e-mailadressen. Deze gegevens zullen nooit gepubliceerd of aan derden meegedeeld worden. Bovendien maakt deze website gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en is verder voorzien van andere veiligheidsmaatregelen op server-, applicatie- en verbindingsniveau om te garanderen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De website gebruikt verder https  om informatie op het internet op een tap-proof manier over te dragen (gegevensbescherming door technologie-ontwerp).

Berichten op deze website kunnen ‘ingesloten inhoud’ (embedded content) bevatten. Een voorbeeld van zulke ‘ingesloten inhoud’ zijn video’s van YouTube.

‘Ingesloten inhoud’ die van andere websites afkomstig is gedraagt zich op identieke manier alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Wees je ervan bewust dat deze websites data over jou kunnen verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Hiervoor kunnen wij uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen.

 WAARVOOR VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend om een dienst te verlenen die jij bij ons aanvraagt. Deze dienst bestaat er uitsluitend in om je—volkomen vrijwillig én gratis—kennis te laten nemen met de Leer van de Boeddha, de beoefening van meditatie en om je te informeren over activiteiten die hieromtrent worden ingericht.

Waar we voor staan is duidelijk en omstandig omschreven op de startpagina “Coming Home” van deze website.

HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

We stellen als algemene regel dat we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om je de diensten te verlenen die je ons zelf vrijwillig en exclusief gevraagd hebt.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MEE AAN ANDEREN?

Jouw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt. Je kan de gegevens die we over jou verzameld hebben altijd inkijken en—indien gewenst—laten verbeteren of verwijderen. 

Je kan daarvoor contact met ons opnemen via een mailtje naar info@yatha-bhuta.com. We vragen dan wel ons een bewijs van identiteit voor te leggen om te vermijden dat jouw gegevens onterecht in verkeerde handen terecht komen.

Je kan ook terecht op bovenstaand e-mailadres als je vindt dat jouw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

ALGEMENE INFORMATIE

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 07/06/2022. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen aan wijzigende omstandigheden of aan veranderingen in de vigerende wetgeving. Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen zullen steeds vooraf gemeld worden via deze website.