DE BOEDDHA…

In werkelijkheid bestaat er geen dualiteit tussen de dingen (P. dhamma’s). Dingen ontstaan en vergaan. Dit proces bezit het sacrale kenmerk dat alles wat geconditioneerd (i.c. afhankelijk van oorzaken en voorwaarden voor ontstaan, bestaan en vergaan) bestaat onderhevig is aan vergankelijkheid. Eén is in anicca. Eén in onderlinge samenhang en verbondenheid met al het andere. Religare (Lat.). Alles vervlochten. Holistisch.

Waar het grote zich manifesteert binnen het kleine en het kleine zich manifesteert binnen het grote. Ontstaat en vergaat. Transformeert. Muteert. Pulseert. Vibreert. In al zijn facetten, aspecten en dimensies. Indra’snet. Maar waar niets vernietigd wordt.

Ramana Maharshi:

 Er is noch schepping noch vernietiging, noch lotsbeschikking noch vrije wil, noch een pad noch iets te bereiken, Dit is de uiteindelijke waarheid. 

Ajahn Chah:

❛ Door geboorte en dood (te zien)—het ontstaan en vergaan van verschijnselen in overeenstemming met de natuur—zul je alle dingen kennen. 

Dit proces ervaren is spiritueel wakker worden. Ontwaken. Intiem zijn met alle dingen. Spiritueel ontwaken doet wijsheid (P. panna) ontstaan. En wijsheid baart mededogen (P. karuna).