ONZE TIJD IS BEPERKT

De Boeddha wil dat we begrijpen dat onze tijd beperkt is. Als we aandachtig kijken kunnen we ons daar onmiddellijk bewust van worden. 

Maar hoe dikwijls zijn we ons er écht van bewust? Hoe dikwijls dringt het wérkelijk tot ons door? 

Verbeuzel je tijd niet aan bijkomstigheden. Zoek je heil niet in de zintuiglijke wereld. Daar is geen bevrijding te vinden. Enkel tijdelijke zintuiglijke bevrediging. 

Zoek evenmin je heil in een hypothetisch hiernamaals. Dat is slechts een wensdroom.

In de Malunkyaputta Sutta  zegt de Boeddha:

Het leven is zo kort. Besteed het niet aan eindeloze metafysische speculaties die je niet dichter bij de waarheid brengen.

Zelfrealisatie (P. nibbana) kan uitsluitend gerealiseerd worden in dit moment. In het hier-en-nu. In het heden. Dit betekent dat je aandacht (P. sati) zich uitsluitend op het heden moet oriënteren. Dit houdt in dat je meditatie (P. bhavana) zich moet richten op dít moment. Door dit te doen verkrijg je juist inzicht in het heden. Perfect inzicht (P. samma ditthi) leidt tot het opgeven van verlangen, haat en onwetendheid. Samma ditthi maakt je vrij.

Hou het simpel. Observeer. Opmerkzaam. Je lichaam. Je gevoelens en gewaarwordingen. Je gedachten. De objecten van je gedachten. Alles wat je omringt. Aandachtig en gelijkmoedig. Ontdek in deze helende stilte waar het écht om gaat.

Je zal ervaren dat nibbana hier is. In jezelf. In het NU.