GELIJKMOEDIGE AANDACHT

De Bhagavat benadrukt en adviseert: forensische aandacht. Gecombineerd met accepterende gelijkmoedigheid.

Observeer aandachtig hoe de werkelijkheid zich ontplooit. Dit is niet de manier zoals ze je met veel bravoure aangeleerd werd. Vergeet de sankhara’s van verlangen en afkeer. Verlaat het huis. Trek het thuisloze leven in.

Wat betekent ‘thuisloosheid’?

Het betekent: kijk aandachtig en observeer in het heden. In het NU. Verlaat de veilige habitat van ‘thuis’. Het cocon waar je niet hoeft te denken. Waar de begoocheling zo immens groot is dat je je er unheimlich veilig voelt. Waar het ‘ik’ zich geborgen weet, separaat van het geheel.

Open de vensters en kijk zélf. Niet met oogkleppen aan. Wees je eigen Meester. Je eigen beschermer. Zonder hoofd boven je hoofd. Wees wijs. Ga niet voort op wat men je in het verleden allemaal heeft wijsgemaakt. Noch wat men je probeert voor te spiegelen voor de toekomst. En in het heden staat voor te liegen. Laat je niet in de luren leggen. Doorprik de leugens van de gevestigde structuren, de machthebbers, de gepatenteerde mooipraters die slechts zichzelf en hun onderliggende belangen vertegenwoordigen. Doorzie hun perfiede stratego-spelletjes. Ontmijn hun patronen van onwetendheid, verlangen en afkeer: de onbeschaamde wereldse schone schijn.

Ervaar aan den lijve hoe hun geconditioneerde werkelijkheid een waas van begoocheling over de wereld legt… en je bevrijding uit dukkha in de weg staat.

Observeer dit gelijkmoedig met forensische aandacht. Maak je vrij. Dát is je ware natuur.