STROOMBETREDING—EERSTE EXTENSIE

Stroombetreding: plóts, spontaan, onverwachts, expliciet en manifest — eerste extensie.

Ontwaken kan je niet met woorden omschrijven. Het is een doordringend inzicht dat de stroombetreder volledig transformeert: ‘plóts, spontaan, onverwachts, expliciet en manifest‘.

Ontwaken verbergt niets esoterisch of geheimzinnigs. Ontwaken brengt vooral diepe verwondering bij de stroombetreder teweeg. Verwondering in de betekenis van: hoe is het mogelijk dat ik dat niet vroeger heb gezien? Ik moet jarenlang blind en doof geweest zijn. (*)

Ontwaken is zo voor-de-hand-liggend. Zo ‘juist’. Zo ‘open’ (zonder grenzen, zonder limieten). Zo ‘natuurlijk’. Zo ‘wijs’. Zo ‘Dhamma‘. Alles verwerft ‘plóts, spontaan, onverwachts, expliciet en manifest’ een nieuwe dimensie. Ruimte. Alles valt op zijn plaats. Niets separaat. Alles één. Een intieme éénheid van alles-met-alles. Inter-zijn. 

Het laat de stroombetreder volkomen koud wat anderen van hem denken. Daar gaat hij compleet aan voorbij. Wat ‘men’ van hem denkt, raakt hem niet. Dat is geen essentie. Hij ‘ziet’ immers heel duidelijk de illusie van de vormen. De begoocheling van de structuren. De conditionering van de gedachten. 

Hij ziet de ‘wondere wereld’ van de vormen (vergankelijk, onbevredigend en zonder enige substantie) als een vertekende projectie van het ware. Maar niet hét ware. Het universum als een kortstondige verschijningsvorm die elk moment verandert. Ontstaat en vergaat. Anicca.

Niet verwonderlijk dat dit de boodschap was die de Boeddha in zijn eerste voordracht centraal stelde. Een boodschap die tevens zijn laatste opdracht werd in zijn laatste woorden. Een thema dat hij gedurende zijn 45-jarige prediking consistent en consequent bleef herhalen:  Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan. 

Dít is het Proces. De natuurwet. De kosmische wet. De eeuwige wet. Dhammo sanantano. De Boeddha zei: ❛ Begrijp dit. Streef er niet aflatend naar ❜.

Realiseer deze waarheid in jezelf. Na de ontgoocheling die dit met zich brengt (P. nibbida) zal je passieloos worden (P. viraga), tot rust komen (P. upasama) en uitdoven (P. nibbana). Zo zal je tot bevrijding uit dukkha komen. Zal je het Ongeborene (P. ajata) en het Doodloze (P. amata) kennen. Zal je het Ongeconditioneerde (P. asankhata) bereiken.

_____

(*): De oorzaak ligt in verregaande conditionering. In doelbewuste vervreemding. In een diepe aliënatie van onze natuurlijke aard.