DE WARE LEER

Saccadhamma (P.)  sacca + Dhamma: sacca = waarheid, datgene wat wáár is, i.c. wat wáár was in het verleden; wáár is in het heden en wáár zal zijn in de toekomst; Dhamma = de Leer.

Saccadhamma = de ware Leer = de ‘ware aard’ van de realiteit, door de Boeddha samengevat in tien woorden in zijn eerste voordracht Dhammacakkappavatana Sutta, SN 56.11  in het Hertenkamp (P. Isipathana)—het huidige Sarnath: 

❛Alles wat onderhevig is aan ontstaan, is onderhevig aan vergaan❜

De ontkenning van deze waarheid van vergankelijkheid (P. anicca)—zoals ze zich op élk moment aan ieder van ons ontvouwt—dogmatisch in een dwingende sektarische religie gieten, is verderfelijk en verwerpelijk. Dit zijn slechts broodje-aapverhalen die inspelen op latente verlangens en angsten van onwetende mensen. De leugen van de monotheïstische slavenreligies.

Dit geldt voor élke sekte, hoe monstrueus groot en machtig ze ook is. Of hoe immens belangrijk de volgelingen hun sekte ook vinden. Waarheid is niet gebonden aan enig dwingend karakter. Noch aan de macht van het aantal. Nooit.

Conformeer je alleen met wat wáár is. Vele dingen zijn onwaar. Zijn percepties. Conditioneringen. Verzinsels. Leugens. Besteed je tijd er niet aan. Verbind je er niet mee. Zoek niet naar raakpunten. Doe niet aan syncretisme. Zoek geen inspiratie in onwetendheid. In de speeltuin van Mara is geen inzicht te vinden. Laat staan bevrijding.