WAARHEID DECOREERT ZICH NIET MET BUDDHARUPA

Inzicht in Dhamma vergt géén verwoording, géén conceptualisering, géén visualisatie, géén speculatie, géén inbeelding (geloof).

Inzicht in Dhamma—het ‘zien’ van het Proces (P. paticca samuppada)—wordt niet verworven door het vereren van Boeddhabeelden, noch door het volvoeren van eindeloze reeksen prostraties, noch door het circumambuleren van stupa’s. Waarheid decoreert zich niet met buddharupa.

Wei Wu Wei:

 … de waarheid kan nooit [in woorden en concepten] worden uitgedrukt; maar uitsluitend benaderd worden met behulp van de intuïtie… Alleen de ontwaakten kunnen met absolute zekerheid zeggen wat er te zeggen valt zonder fouten te maken…

… Maar hun begrip kan niet worden overgebracht of doorgegeven. Er kan alleen op gewezen worden, en je moet er zelf je weg naartoe zoeken. Je kunt er tot op ‘gezichtsafstand’ heen gebracht worden, maar alleen jijzelf kan het uiteindelijk ‘zien’.