SATSANG

In stilte. Kijken. Verbonden kijken. Met anderen die ook verbonden kijken. Kijken met je hart. Zonder woorden. Satsang staat voor de immense spirituele energie die zich ontwikkelt wanneer we dit samen doen. Samen Doen.

Satsang—een prachtig Sanskriet-woord—is van oorsprong een Indisch hindoeïstisch begrip, maar draagt een uitzonderlijk intieme, universele diepgang in zich.

Satsang betekent letterlijk: ‘samenkomen in waarheid’ of, eenvoudiger, maar even subtiel: ‘in waarheid samen zijn’. Enkel door deze woorden zacht uit te spreken kan je de vibraties voelen: ‘in waarheid samen zijn’.

Waarheid is datgene wat écht is, wat écht bestaat. Wat was, is en zijn zal. Alles wat voorbij de geconditioneerde leugens gaat. Alles wat écht is, púúr, is Waarheid. De dingen zoals ze zijn. Yatha-bhuta.

Telkens als iets je ervaring van Waarheid groter maakt, opent het je hart en kalmeert het je geest.

Omgekeerd: telkens wanneer iets, zoals een gedachte, angst of oordeel, je ervaring van Waarheid beperkt of vernauwt, trekt het je hart samen en wordt je geest onrustig.

Ieder van ons is begiftigd met het vermogen om Waarheid te onderscheiden van illusie. We moeten het énkel ontdekken, opdelven. Zelf. Zélf tot vervulling komen. Onszelf realiseren. Ontluiken. Ontwaken. Wakker worden. De ware leraar bevindt zich in ieder van ons. Ieder van ons is de Satguru.

Wanneer wij het willen, intentioneel willen (P. cetana), kunnen we steeds in Waarheid zijn. Kunnen we voorbij begoocheling gaan. Voorbij de leugens van dit zintuiglijk bestaan. Voorbij onze geconditioneerdheid. Kunnen we samen verblijven in die gelukzalige ruimte die ontstaan en vergaan transcendeert.

Die ruimte noemt de Boeddha in de sutta’s het ‘Ongeborene’ (P. ajata), het ‘Doodloze’ (P. amata). Het ‘Ongeconditioneerde’ (P. asankhata). Maar in essentie is het de Boeddha niet om woorden te doen, maar om ervaring. Experiëntiële ervaring. Paccanubhoti. Probeer die gelukzalige ruimte (P. acalam sukham) te voelen. Te proeven. Te be’leven’. Dat Pure Bewustzijn, zonder de wereldse verschijningsvormen, dat het hele universum beademt, doordringt en verzadigt.

Dit is satsang‘In waarheid samen zijn’. Met je hart. Niet enkel met kerstmis. Maar altijd en overal. Nu.

Ik wens je een zalige kerst. Uit de grond van mijn hart.