AANDACHTIG ADEMEN EN VERGANKELIJKHEID

Ervaar je ademhaling als een volkomen holistisch lichaamsproces—niet slechts als fysieke inademing en uitademing van lucht in de longen. 

Observeer met precisie, voel de constante stroom van energie die door je lichaam giert, nauw verbonden met de bloedsomloop en de subtiliteit van je zenuwstelsel. Dompel je bij elke in- en uitademing onder in het bewustzijn van je hele lichaam.

Identificeer je inademing met de term ‘ontstaan’ en je uitademing met ‘vergaan.’ Richt je meditatie exclusief op deze twee aspecten. Observeer hun vergankelijkheid met aandacht (P. sati) en gelijkmoedigheid (P. upekkha). Op deze manier kom je tot een directe realisatie van anicca binnen jezelf.

Breid dit bewustzijn uit naar de vergankelijkheid van alle vormen. Zie de vergankelijkheid in alles, herken het ontstaan en vergaan in elke vorm en inhoud. Observeer het proces van geboorte en dood. En aanvaard het gelijkmoedig. Dit is de essentie van Dhamma—de kosmische wet van de natuur.