DE LAKMOESPROEF

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Buddhadhamma is duidelijk, open, spontaan. Niet sektarisch. Niet bekrompen tot het grote gelijk van de Eénoog. Kijk met open ogen. Niet met oogkleppen.

Hou je ver van structuren, lineages, interpretaties en metafysische bespiegelingen. Zij zijn de Dhamma niet.

De lakmoesproef: wanneer de leer van de Boeddha evolueert naar een institutionele religie wordt alles wollig en warrig.

Het spontane en vloeibare karakter van de buddhasasana verdwijnt en starheid en dogmatiek verschijnt. Het essentiële wordt verdreven naar de achtergrond en het bijkomstige overheerst.

Hou de leer simpel, eenvoudig en oorspronkelijk. Laat vorm de inhoud nooit overschaduwen. 

Volg het Middenpad. Observeer. Dat is de Boeddhaweg. Vertrouw op je eigen inzicht. Niet op dat van anderen. Wees een meester. Enkel meesters betreden de stroom.