UDANA

Dit boek bevat de vertaling van de verzen van de Udana vanuit het Pali naar het Nederlands. De 80 vroeg-boeddhistische sutta’s die dit boek samenstellen maken deel uit van de meest oorspronkelijke geschriften van de doctrine. Daardoor zijn het ook de meest interessante. De titel kan het best vertaald worden als ‘geïnspireerde uitspraken’ van de Boeddha.

Een ‘udana’ is een spontane uiting of verklaring op basis van een gebeurtenis, een wedervaren of een omstandigheid die zich voor zijn ogen heeft afgespeeld. In deze uitspraken manifesteert zich dus een onloochenbare spontaneïteit en/of emotionaliteit. Het leert de toehoorder of lezer de Boeddha kennen op een heel andere manier en in een alternatieve stijl dan in de andere sutta’s van de Pali-canon, die de verwoording zijn van weloverwogen analytische gedachten.

Je kan het boek Udana gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.