BLIND IS DEZE WERELD

De Boeddha in de Dhammapada:

❛ Blind is deze wereld. Slechts weinigen zien de dingen zoals ze werkelijk zijn. Zoals slechts weinig vogels ontsnappen uit een net, zo ook bereiken slechts enkelen de Andere Oever. ❜

In dit vers wijst de Boeddha erop dat slechts weinigen de wereld observeren zoals zij werkelijk is. Enkel diegenen die hun innerlijke wereld hebben gecultiveerd—die hun Dhamma-oog hebben ontwikkeld—kénnen de wereld van de vormen op de juiste manier, namelijk haar vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid.

Dat zijn de stroombetreders (P. sotapanna’s)—diegenen die de Andere Oever bereiken.