OP EEN DWAALSPOOR

‘Toen ik in China in een zenklooster verbleef, zat ik op een dag de uitspraken van een oude meester te lezen. Een monnik vroeg me: ‘Wat heeft dat voor zin?’

Ik zei: ‘Als ik weer thuis ben, wil ik de mensen onderrichten.’

De monnik vroeg: ‘Wat heeft dat voor zin?’

Ik antwoordde: ‘ Ik doe dit voor het welzijn van alle levende wezens.’

De monnik zei: ‘Wat heeft dat uiteindelijk voor zin?’

Later dacht ik over dit gesprek na en besefte dat als we zelf bewust willen worden en anderen willen leiden, het geen zin heeft de uitspraken en verhalen van oude meesters te bestuderen en ze aan mensen die op een dwaalspoor zijn geraakt te verklaren.

Als je gewoon zit, de grote vraag opheldert, en het wezenlijke begrijpt, gaat daar een onbegrensde kracht van uit die anderen bewust maakt, zelfs zonder een woord te lezen. Ik denk dat de monnik daarom zei: ‘ Wat heeft dat uiteindelijk voor zin?’

Nadien ben ik opgehouden de uitspraken van oude meesters te lezen en zat ik alleen nog maar.’

(Dogen, Japanse monnik uit de 13de eeuw en stichter van de soto-school)