AANDACHT EN WIJSHEID

‘Wijsheid is geen product van het denken. Het diepe weten dat wijsheid is, komt eenvoudig naar boven als je iemand of iets je volledige aandacht schenkt. Aandacht is intelligentie in haar oervorm, het is bewustzijn zelf. Ze heft de barrières op die door het conceptuele denken zijn opgeworpen en daarmee komt het inzicht dat er niets in en op zichzelf bestaat. Ze verenigt de waarnemer en het waargenomene in een verenigd veld van bewustzijn. Ze heelt het gevoel van isolement.’

(uit: ‘De stilte spreekt’- Eckhart Tolle)