DE RUIMTE TUSSEN TWEE GEDACHTEN

In onze meditatie verwijst ‘de ruimte tussen twee gedachten’ naar de pauze of de leegte die ontstaat tussen twee opeenvolgende mentale processen van denken, waarnemen of voelen.

Onze geest ervaart voortdurend gedachten, emoties en percepties, die elkaar snel opvolgen en soms in elkaar overgaan. Tussen deze mentale processen ontstaat er echter een leegte of stilte, een moment van rust waarin er geen mentale activiteit plaatsvindt.

In onze meditatie trachten we om deze ruimte tussen twee gedachten te observeren en te cultiveren als een staat van bewuste aanwezigheid. Door de geest te trainen om deze momenten van leegte en rust te herkennen en te waarderen, kunnen we ons bewustzijn vergroten en een dieper begrip ontwikkelen van de aard van onze geest en onze ervaringen.

Het erkennen van de ruimte tussen twee gedachten kan ook helpen om ons te bevrijden van de identificatie met onze gedachten en emoties, en ons te helpen om meer objectief en niet-oordelend te kijken naar onze ervaringen.

Kortom, in het boeddhisme verwijst ‘de ruimte tussen twee gedachten’ naar de momenten van stilte en leegte tussen opeenvolgende mentale processen, die kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel voor meditatie en bewustzijnsontwikkeling.