KHUDDAKAPATHA

De Khuddakapatha is één van de kleinste boeken van de Pali-canon. Het is tevens het kleinste boek van de Khuddaka Nikaya. Maar daarom is het niet minder interessant.

In tegenstelling tot de meeste boeken van de Khuddaka Nikaya, behoort de Khuddakapatha niet tot de oudste teksten van de Pali-canon. Men gaat ervan uit dat de Khuddakapatha een latere toevoeging is: noch de reciteerders van de Digha Nikaya, noch die van de Majjhima Nikaya vermelden het werk in hun lijsten van canonieke teksten. Dit impliceert dat de Khuddakapatha—op het ogenblik dat deze lijsten werden opgemaakt—door de Sangha (nog) niet waardig óf niet opportuun werd geacht om, als een apart boek, in de Pali-canon te worden opgenomen.

Door de Khuddakapatha later tóch toe te voegen aan de canon, bevat het boek díe teksten die—vanuit het oogpunt van de Sangha—de essentie van de Leer van de Boeddha op de meest aanschouwelijke manier weergeeft.

Het boek kan best worden opgevat als een handig compendium dat door de monniken gebruikt werd als werkinstrument bij het doorgeven van de Leer. Een boeddhistische handleiding als het ware voor dagelijks gebruik bij de instructie van leken. Dit praktische nut van de Khuddakapatha wordt gestaafd door het feit dat veel van deze teksten—door de eeuwen heen—nog dagelijks worden gezongen door volgelingen van het Theravada.

Je kan het boek Khuddakapatha gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.