NIEUW — LAATSTE BOEK VAN GUY E. DUBOIS IS UIT: HSIN HSIN MING

Het laatste boek van Guy Dubois is uit: de Hsin Hsin Ming, een wandeling door de zen-tuin aan de hand van Sosan, de derde zenpatriarch. De auteur stelt dit boek gratis ter beschikking. Klik gewoon even op de bovenstaande cover-foto.

In de transcendente dimensie, voorbij de grenzen van aardse zintuiglijke waarneming, waar woorden zwijgen, concepten vervagen en stilte haar eigen taal spreekt, openbaart zich de eeuwenoude wijsheid van de Hsin Hsin Ming.

De verzen van dit eeuwenoude gedicht voeren de lezer/toehoorder mee op een tijdloze ontdekkingsreis door de mysterieuze poorten van chan, de Chinese voorloper van het Japanse zen. Hier vervagen de scheidslijnen tussen het zelf en het universum, en smelten samen tot een directe, ervaringsgerichte beleving, waar de waarheid zich openbaart in een sacrale stilte.

Toegeschreven aan Sosan, ook bekend als Jianzhi Seng Tsan, de derde zenpatriarch, staat dit boek bekend als een poëtisch meesterwerk dat de diepere lagen van de menselijke ervaring en de aard van het bestaan verkent.

‘Het Sacrale Niets’ vormt de kern van deze verkenning, een uitnodiging om voorbij de schijnbare dualiteit van het bestaan te kijken en de essentie van Zijn—niet ‘iets’ te zijn—te ontdekken.

Laat je onderdompelen in deze stilte, terwijl de pagina’s van dit boek je begeleiden door de rijke filosofieën van zen. Observeer de leegte, de non-dualiteit en de diepe verbondenheid van de ‘tienduizend dingen’ met het Universele Geheel. Laat de verzen van de Hsin Hsin Ming je dragen en onthullen hoe het ‘Niets’ in werkelijkheid ‘Alles’ omvat.

Dit gedicht nodigt je uit om de ruimte van het universum te omarmen, niet door toevoeging, niet door reductie. Niet door verrijking, niet door vereenvoudiging. Het spoort aan tot het doorsnijden van de illusoire wortels van de geest (Skr. mula maya). Om resoluut uit de oppervlakkige schijn van de zintuiglijke wereld te stappen.

Laat je leiden naar de ware aard van het bestaan, naar het transcendente, het tijdloze, het vormloze, het grenzeloze, het ongecreëerde. Jij bent immers zoveel méér dan de vorm die je op dit moment inneemt. Jij bent onderdeel van het voortdurende proces van afhankelijk ontstaan. Jij bent de essentie van de transcendente wijsheid, de kern van de prajñāpāramitā

Je kan het boek gratis downloaden door deze link aan te klikken.

Wie een fysiek boek verkiest, kan dit aankopen via de gewone boekhandel of de gekende online-kanalen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.