DE LEER VAN VREUGDE

‘De boodschap van de Boeddha is er een van vreugde. Hij vond een schat en hij wil dat wij het pad volgen dat naar die schat leidt. Hij vertelt de mensen dat zij in diepe duisternis gehuld zijn, maar hij vertelt hen ook dat er een pad is dat naar het licht voert. Hij wil dat wij ontwaken uit een wereld van dromen tot een hoger leven, waar de mens liefheeft en niet haat, waar de mens helpt en geen lijden veroorzaakt. Zijn oproep is universeel, want hij doet een beroep op de rede en het universele in ons: ‘ Uzelf moet het doen. De Groten uit het verleden geven slechts de weg aan.’ Hij bereikte een verheven harmonie van inzicht en wijsheid door spirituele waarheid te onderwerpen aan de cruciale test van ervaring, en alleen ervaring kan het denken van de moderne mens bevredigen. Hij wil dat we gadeslaan en waakzaam zijn en hij wil dat we zoeken en vinden.’

(Juan Mascano, Spaans academicus)