BEVUIL JE GEEST NIET

Bevuil je geest niet

Blaas je ego niet op met boosheid, haat en woede. Uit miskend eigenbelang. Of uit een gefingeerd ‘algemeen’ belang. Maak jezelf niets wijs. Reageer niet als een verongelijkte Calimero. Bevuil je geest niet met bagger uit het verleden. Met haat in het heden. Met onheilzame intenties voor de toekomst.

De Boeddha zag hoe intens boosheid, haat en woede met hechting aan het ‘ik’ gerelateerd zijn. In de Dhammapada maant hij ons aan:

 Geef boosheid op! Zweer eigendunk af! Overstijg alle ketens! Wie niet aan lichaam en geest gehecht is, wie niets bezit, wordt niet door lijden gekweld. 

Laat onwetendheid los. Bevrijd je van afkeer. Overwin boosheid door mildheid. Overwin het slechte door het goede. Open je hart. Geef vrede een kans. Niet enkel in gedachten. Maar met woorden en daden. Wees een edel mens. Een ariya-puggala. Een stroombetreder.