Hoe méér je de teksten uit de Pali-canon leest, i.c. hoe dieper je graaft in deze vroeg-boeddhistische manuscripten (liefst in de originele taal), hoe coherenter Boeddha’s visie wordt. Hoe consistenter en coherenter deze geschriften zich— zowel naar inhoud als naar vorm—als een eenheid presenteren. Hoe méér je ook het bijkomstige van het essentiële onderscheidt. En hoe explicieter Dhamma op de voorgrond treedt.

Naast de dhammatalks die in onze sangha gegeven worden, zijn er ook heel wat spirituele voordrachten van internationaal gewaardeerde leraars op het internet te vinden.

In deze rubriek kan je een bloemlezing vinden van dergelijke voordrachten over de belangrijkste onderwerpen van de Buddhasasana.

Laaf je aan deze wijsheid en reflecteer hierop. Observeer en mediteer.