DE KEIZER VRAAGT NAAR ZIJN VERDIENSTE

Wanneer zenmeester Boddhidharma bij de keizer op bezoek is, somt de keizer op wat hij allemaal voor het boeddhisme gedaan heeft. 

Hij vertelt hoeveel tempels hij heeft laten bouwen, hoeveel geld hij heeft geschonken en hij vraagt Boddhidharma naar zijn verdienste:

‘Hoeveel goed karma heb ik verdiend?’

‘Geen enkel,’ antwoordt Boddhidharma.

De keizer, geschokt door zijn antwoord, vraagt wat dan precies de belangrijkste les is van het boeddhisme.

‘Totale leegte,’ antwoordt Boddhidharma.

‘Wie ben jij om mij zo te antwoorden?’ roept de keizer boos.

‘Geen idee,’ zegt Boddhidharma. Hij draait zich om en loopt weg.

(uit: ‘Zen- verhalen en inzichten uit het Oosten-Mark Brookhuis)