HET EEUWIGE

❛ Het is niet moeilijk uit de tijd te treden en het eeuwige te vinden. Telkens wanneer we ophouden ons met uiterlijke objecten te vereenzelvigen, keert ons bewustzijn vanzelf terug naar zijn eeuwige evenwicht. We ervaren dingen voortdurend als beginnend en eindigend. Daaruit blijkt dat ons bewustzijn zelf niet begint of eindigt. Toch proberen we, in plaats van ons open te stellen voor deze natuurlijke wijsheid van de eeuwigheid, iets blijvends te vinden in uiterlijke objecten, wat alleen maar leed oproept. Om het eeuwige te vinden, hoeven we slechts ons zoeken in het rijk van de tijd op te geven.

Uit: ‘Vedanta-meditatie’- David Frowley