DOGMA VERSUS INZICHT

Dogma versus inzicht

Wanneer de leer van de Boeddha evolueert naar een institutionele religie wordt alles wollig en warrig. Het spontane en vloeibare karakter van de Buddhadhamma verdwijnt en starheid en dogmatiek verschijnt. Het essentiële wordt verdreven naar de achtergrond en het bijkomstige overheerst. Dogma en inzicht staan diametraal tegenover elkaar. Altijd.