MEDITATIE EN MILDHEID

Wees mild in je oefenen. Zie de methode als een smalle zilveren stroom, niet als een denderende waterval. Volg de stroom, heb vertrouwen in zijn loop. Hij zal zijn eigen weg vinden, slingerend hierheen, druppelend daarheen. Hij zal groeven, scheuren en spleten vinden. Volg hem alleen. Verlies hem nooit uit het oog. Hij zal je meenemen.

(Sheng-yen, hedendaags zenmeester uit New York)