VASTHEID

Er bestaat geen vastheid. Geen stabiliteit. Geen ‘zelf’. Het hele universum is in voortdurende beweging. Van de grootste interplanetaire ecliptica. Tot in het kleinste onderdeeltje. Dit is de natuurwet. Het Proces. Dhamma.

De lakmoesproef: observeer je adem aandachtig. Je persoonlijk basecamp. Op elk moment bevrijdt de adem zichzelf. Wrikt zich los uit de omknelling van zijn omhulsel. Autonoom. Onbewust. Ervaar hoe geen enkele adem gelijk is aan de vorige. Noch aan de volgende.

Ervaar dit proces van ontstaan en vergaan. Bevrijd jezelf. Je adem toont je de weg. Zolang je leeft.