WAT BETEKENT HET SANSKRIET-WOORD ‘YATHĀSTHITI’? – BIS

Het begrip kan vertaald worden als: ‘zoals gebruikelijk’ of ‘zoals het met zijn natuurlijke aard overeenstemt; zoals het is; zoals het zich voordoet; in overeenstemming met de realiteit; of in overeenstemming met de bestaande omstandigheden’. 

Het verwijst naar het aanvaarden van de wereld en de gebeurtenissen zoals ze zijn, zonder ze te veroordelen of proberen ze te veranderen.

Yathāsthiti vormt een belangrijk concept voor het bereiken van innerlijke vrede en geluk. Door de wereld en de gebeurtenissen te aanvaarden zoals ze zijn, zonder er een oordeel over te vellen of te proberen ze te veranderen, bevrijden we ons van de negatieve emoties die veroorzaakt worden door ons verzet tegen wat er ‘is’.

Dit betekent niet dat we onverschillig moeten zijn voor het lijden in de wereld of geen actie moeten ondernemen om duḥkha te verlichten, maar eerder dat we ons bewust moeten zijn van onze reacties en emoties en ons moeten concentreren op het cultiveren van innerlijke vrede en geluk, ongeacht de omstandigheden die zich voordoen.