STILTE

Stilte heeft twee gezichten: een fysiek en een mentaal aspect. Het fysieke aspect slaat op de afwezigheid van zintuiglijke impulsen: vormen, geluiden, geuren, smaken, en het tactiele (het lichamelijk tastbare). Het mentale slaat op innerlijke rust: een niet-identificerende, gelijkmoedige houding t.o.v. alles wat zich aan de beoefenaar presenteert.