ONTWIKKEL METTA NAAR JEZELF

Bevrijding begint bij jezelf. Bevrijding begint bij metta. Liefdevolle vriendelijkheid. Jezelf graag zien. Jezelf-graag-zien. In één woord. Zonder enige hapering.

Zolang je geest gevuld is met boosheid, haat en woede is je beoefening steriel. Kom je niet aan beoefening toe. Maak je jezelf iets wijs. Etaleer je zelfbedrog. Boosheid, wrok en woede infecteren immers je gedachten, woorden en handelen. Haat vindt altijd wel een bestaansgrond. Een rechtvaardiging. Een justificatie. 

Als de hater maar lang genoeg zoekt, kan zijn/haar wrok zelfs tot een edel motief verworden. Ontaarden in een heilige kruistocht voor het Grote Gelijk. Zonder enig mededogen. Maar hij/zij dwaalt: haat, boosheid en woede wortelen steevast in onwetendheid. De werkelijkheid niet wíllen zien zoals ze is. Intentionele ignorantie.

Érger nog: zoals de geschiedenis ten overvloede leert kunnen ook sangha’s en structuren gevestigd worden en gegrond zijn in haat, boosheid en heimelijkheid. Maar in weerwil van de geborneerde verontwaardiging en de vormelijke precisie waarmee zulke maskerade aan de buitenwereld wordt gepresenteerd, is de spirituele inhoud ervan dor en uitermate bedenkelijk. De naam beoefening absoluut niet waard.

Zolang een beoefenaar niet in staat is om van zichzelf te houden, kan hij anderen niets positiefs bijbrengen. Is hij/zij slechts een onheilzaam stoorzendertje. Zowel voor zijn/haar eigen geluk als voor het geluk en de innerlijke vrede van anderen.

Beperk metta niet tot een formele beoefening. Maar maak van metta het richtsnoer voor je leven. Een steeds terugkerende meditatie, die je elk moment van je leven meedraagt in je hart. Een beoefening die je héél laat zijn met het Geheel.

Maak van elk ‘verloren’ moment (in een wachtzaal, bij een bushalte…) een juweel: Wees je steeds bewust van je adem, van je lichaam. Van je gewaarwordingen en gevoelens. Van je geest. Richt je aandacht naar binnen.

Spreek volgende wensen uit:

Moge ik gezond zijn…, veilig zijn…, vrij van gevaar…, verlost van lichamelijk en geestelijk lijden…, moge ik innerlijke vrede kennen… Moge ik héél zijn, één met alles…

Laat dit diep in je doordringen. Observeer je gewaarwordingen, je gevoelens, je gedachten, de ruimte tussen je gedachten… 

Accepteer gelijkmoedig de onaangename gewaarwordingen. Het gelijkmoedig aanvaarden van deze onaangename gewaarwordingen en gevoelens vormt een essentiële voorwaarde om jezelf met vriendelijkheid en mededogen te ondersteunen. Door deze pijn te accepteren toon je de intentie om deze pijn te willen/durven/kunnen zien. De intentie om deze onaangename gewaarwordingen niet weg te duwen of erop te reageren.

Ervaar hoe de warmte van metta je verzadigt.

De warmte die nu in je aanwezig is, zal je uitstralen naar je vrienden, naar hen die je niet kent, maar eveneens naar diegenen die je haten, boosheid verspreiden, wrok propageren.

Bevrijding begint door het ontwikkelen van metta naar jezelf. Door jezelf-graag-te-zien. Door in wijsheid mededogend naar jezelf te kijken. Dan besef je al vlug dat jij niet het middelpunt van de wereld bent.