HET OOG VAN WIJSHEID

Kijk naar binnen. Naar je mentale werkelijkheid. Niet met een geconditioneerde blik. Maar met je Derde Oog. Je Oog van Wijsheid. Besef hoe je geest werkt. Hoe onwetendheid, verlangen en afkeer ontstaan. Waar je gevoelens vandaan komen. Hoe dit alles in je geest ontstaat en vergaat. Realiseer hun vergankelijke aard. Ervaar zo innerlijke rust.

Kijk met je Derde Oog. Dit ‘oog van wijsheid’ dat onwetendheid verdrijft, dat het stof op de oogleden wegneemt, dat de wijsheid van vergankelijkheid (P. anicca) van alle geconditioneerde dingen openbaart.

Je Derde Oog dat weet en ziet. Intuïtief weet en ziet wat werkelijk is. Janami passami. Dat weet en ziet, dat er noch ‘zien’, noch ‘weten’ is. Het ‘niet-zien’ en ‘niet-weten’ als het volmaakte zien en weten. De verlichte, ongeconditioneerde Ruimte. Akasa.