WIJSHEID EN BEWUSTZIJN

De Boeddha in de Maha Vedala Sutta, Majjhima Nikaya 43

Iemand die wijsheid bezit, begrijpt wat dukkha is, begrijpt wat de oorzaak van dukkha is, begrijpt wat de beëindiging van dukkha is en begrijpt wat de weg is die leidt tot de beëindiging van dukkha.

Iemand die wijsheid niet bezit, begrijpt niet wat dukkha is, begrijpt niet wat de oorzaak van dukkha is, begrijpt niet wat de beëindiging van dukkha is en begrijpt niet wat de weg is die leidt tot de beëindiging van dukkha.

Het doel van wijsheid is direct [experiëntieel] inzicht. Het doel is penetrerend inzicht. Het doel is zegevieren.

De twee mentale geestestoestanden wijsheid en bewustzijn hangen met elkaar samen. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.

Wat men inziet (begrijpt), daarvan is men zich bewust (ervaart men). Waarvan men zich bewust is (wat men ervaart), dat ziet (begrijpt) men.

Het verschil tussen beide mentale geestestoestanden is dat wijsheid ontwikkeld en bewustzijn beschouwd moet worden. ❜