DE MIDDENWEG

Het Achtvoudig Pad is de Middenweg. Het is het Pad van een edel persoon (P. ariya atthangika magga) dat leidt naar bevrijding, naar verlichting.

Het Pad verklaart in acht onderdelen, factoren of componenten hoe de beoefenaar, de onrust van zijn geest—i.c. dukkha—kan overwinnen en op deze manier—door zuivering en transformatie—tot zelfrealisatie kan komen.

Deze acht componenten kunnen in drie groepen (P. khandha’s) ondergebracht worden. Namelijk in moraliteit (P. sila-khandha); in concentratie (P. samadhi-khandha) en in wijsheid (P. panna-khandha).

De Middenweg belopen leidt ertoe dat de edele volgeling de dingen ziet hoe ze in werkelijkheid zijn (yatha-bhuta) én ze gelijkmoedig aanvaardt door zich te ontdoen van onwetendheid, verlangen en afkeer (P. kilesas).

Zo komt de dhammanuvatti tot harmonie met zichzelf. In balans met het Proces. Ver weg van de extremen. Voorbij Geboorte. Voorbij Dood. In het Midden. Het pad naar het Ongeborene en het Doodloze. Bevrijding uit dukkha.