GUY EUGÈNE DUBOIS

Guy Eugène Dubois (° 1947) is de auteur van een twintigtal boeken over Dhamma. Eveneens vertaalde, belichtte, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages) en de Dhammapada (Het pad van waarheid). 

Met zijn vertalingen en annotaties graaft Guy Dubois intensief naar de wortels van het vroeg-boeddhisme. Zijn werk getuigt van diep inzicht en eruditie.

Als yogi is de auteur volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische traditie, lineage of structuur. Hij interpreteert de Dhamma met een vrijgevochten zelfbewustheid. Vrij en vrank. Dhamma zoals hij het ziet, ervaart en intens beoefent, is een praxis die inzicht prefereert boven vormelijke sensatie. Het is een beoefening zonder hoofd boven zijn hoofd. Zonder god, zonder meester.

Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord—een ‘thuisloze’, een bedelmonnik, een bhikkhu, die zijn beoefening op een uiterst persoonlijke wijze invulling en duiding geeft.

Zijn artikels, bijdragen en commentaren op o.m. de websites van SuttaCentral; het Boeddhistisch Centrum Ehipassiko Antwerpen/Mechelen; de Ehipassiko Academie Yatha-bhuta; het Boeddhistisch Dagblad; de Stichting Buddho; Samita; Boeddhisme (NL/BE); The Universal Sangha; The Vipassana Group; Buddhism Dharma Study en Buddhism Stack Exchange behandelen aspecten die consistent en coherent in de Pali-canon geciteerd en benadrukt worden. Het zijn kerngedachten die de Leer funderen. Schragen. Thema’s die niet opsmukken of garneren, maar to the point gaan.

Volgens Joop Hoek in het Boeddhistisch Dagblad ‘behoort Guy E. Dubois tot de grootste kenners van het vroeg-boeddhisme in het Nederlandse taalgebied. Hij combineert een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha’.

Overeenkomstig de uitspraak van de Boeddha dat Dhamma de grootste gift is, vindt de auteur het vermarkten van Boeddha’s wijsheid onheus en infaam. Al zijn boeken mogen bijgevolg gratis gedownload, vrij gereproduceerd, gebruikt en verspreid worden—via elk medium of bestandsformaat—mits inachtname van de clausules van de copyright licentie (CC BY-NC-SA 4.0) van Creative Commons Belgium.

Wie toch liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt, kan dit bestellen via de gewone boekhandel of online via bol.com; de Standaard boekhandel of De Slegte. Maar ook hier wil de auteur zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan Dhamma. ‘Wanneer er ook maar iets van ‘winst’ gegenereerd wordt, zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

De auteur: ‘Het is mijn hoop dat ze bijdragen tot (dieper) inzicht in de leer van de Boeddha. Dat ze de lezer tot wijsheid en tot mededogen brengen. Dat ze hem de stroom laten betreden. Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zal ik me gelukkig prijzen.’