METTA BHAVANA

Generosity, kind words,
Doing a good turn for others,
And treating all people alike:
These bonds of sympathy are to the world What the linchpin is to the chariot wheel.
❜ 

Deze meditatie-beoefening vormt het sluitstuk van élke Dhamma meditatie. Het vertolkt de verbondenheid van alles-met-alles. Het is de essentie van Waarheid. Van het Proces. Van interbeing. Indra’s net. 

❡ 

Ga comfortabel zitten…, in de meditatiehouding die het beste bij je past…, hou je rug en nek recht…, hou je ogen en mond zachtjes gesloten…en zit waardig…, onbewogen…, onverstoorbaar als een rots, als een berg… Zit relax…, Zit…, en blijf zo zitten…, wat er ook gebeurt…, wat je ook overkomt…, wat je ook hoort…, wat je ook voelt…, blijf zitten…, wees één met je adem… Blijf in het heden…, Blijf in wat écht is…, 

Wees stil…, wees stil.., blijf stil en observeer…, accepteer je realiteit…, Voel je lichaam, je gewaarwordingen, je geest en je geestinhoud zoals ze zijn… 

Luister naar je hart…, naar je intuïtie…, luister niet naar je hoofd…, je hoofd creëert slechts dromen en angsten…, Rusteloosheid en piekeren… …laat je dromen en angsten achter…, laat ze los… 

Rustig, stil zitten…, tot op een bepaald moment álles stilte wordt…, álles vrede…, álles in balans…; álles verrukking… Dán zit je soeverein…, dán zit je als een Boeddha… Dán ben je een Buddha-to-be… 

Ontwikkel vriendelijkheid naar jezelf. 

Moge je gezond zijn…, veilig zijn…, vrij van gevaar…, verlost zijn van lichamelijk en mentaal lijden…, moge je innerlijke vrede kennen… Laat dit diep in je doordringen. Oefen dit gedurende een vijftal minuten, tot de warmte van deze vriendelijkheid je verzadigt. 

Laat deze vriendelijkheid nu doordringen op je partner, of je beste vriend(in) of een wezen waar je écht van houdt… Moge hij/zij gezond zijn…, veilig zijn…, vrij van gevaar…, verlost zijn van lichamelijk en mentaal lijden…, moge hij/zij/hen innerlijke vrede kennen… Breng deze liefdevolle vriendelijkheid gedurende een vijftal minuten, op hem/haar/hun over. 

In de volgende fase richt je je liefdevolle vriendelijkheid op wezens, die je als ‘neutraal’ voorkomen. Mogen deze wezens gezond zijn…, veilig zijn…, vrij van gevaar…, verlost zijn van lichamelijk en mentaal lijden…, mogen zij innerlijke vrede kennen… Breng deze liefdevolle vriendelijkheid gedurende een vijftal minuten, op deze ‘neutrale’ wezens over. 

Tenslotte straal je liefdevolle vriendelijkheid uit naar personen of wezens die je helemaal niet aardig vindt, die je tekort gedaan hebben, zelfs naar vijanden… Mogen ook deze wezens gezond zijn…, veilig zijn…, vrij van gevaar…, verlost zijn van lichamelijk en mentaal lijden…, mogen ook zij innerlijke vrede kennen… Breng deze liefdevolle vriendelijkheid gedurende een vijftal minuten op deze personen of wezens over. 

Observeer aandachtig wélke gevoelens en gewaarwordingen deze liefdevolle vriendelijkheid in je lichaam teweeg brengt… Voel de emoties van boosheid…, angst…, walging… en schaamte… die vrijkomen… Laat al deze emoties wegvloeien. 

Vervul alles met vrede…, omhul alles met liefdevolle vriendelijkheid…, met metta…, met liefde… Richt deze liefdevolle vriendelijkheid op de hele wereld… Op alles… Laat metta ‘de grenzen openbreken’. 

Keer terug naar jezelf…

Adem vrede in…, adem liefde uit… Adem vrede in…, adem liefde uit
 Mogen alle voelende wezens gelukkig zijn.