PARAYANAVAGGA

De Parayanavagga behoort samen met de Atthakavagga en de Khaggavisana tot de vroegst gekende boeddhistische literatuur. Deze sutta’s dateren van vóór de tijd dat de Sangha, de monastieke orde, zich het legaat van de Boeddha manifest toe-eigende en zijn leerstellingen kordaat en rationeel uniformeerde tot een gestroomlijnde filosofie en dito religie. Het zijn dus geschriften die dateren van de periode voordat de dhamma geïntoxiceerd werd door allerlei sektarische modificaties. In deze sutta’s vinden we dus de denkbeelden van de oorspronkelijke ‘spirituele zoeker’. Zij bevatten de authentieke zienswijzen van de man die later algemeen beschouwd werd als de grondlegger van wat we momenteel gemeenzaam ‘boeddhisme’ noemen.

De verzen van de Parayanavagga tonen de yogi een beoefening in zijn meest strikte en ‘natuurlijke’ vorm: koester geen enkele verwachting; hou emotioneel en ruimtelijk afstand tot anderen; zonder je af; wees opmerkzaam, d.i. wees aandachtig en verzamel zomin mogelijk dingen om je heen.

In ieder geval: deze sutta’s bieden een unieke kijk op de denkwereld van Siddhattha Gotama, de man die—na zijn zelfrealisatie—de Boeddha genoemd werd. Dichter kan men niet bij de man komen. Deze verzen tonen wat de Boeddha werkelijk leerde: de weg naar een ondogmatische en niet-sectaire zelfrealisatie.

Hoewel de denkbeelden op het eerste zicht soms controversieel overkomen, werken ze, bij nader toezien, uitermate verhelderend: ze stimuleren tot nadenken en vormen op deze manier een rabiate bescherming tegen de gevaren van blind geloof. Hetgeen ook steeds de bedoeling geweest is van de Boeddha. De lezer hoort hier bijgevolg de woorden van de Boeddha rechtstreeks, zonder middelaars, zonder hun drijfveren, zonder indirecte vertalingen. De genesis zonder pollutie.

Je kan het boek Parayanavagga gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.